เกษตรลี้ อบรมโครงการขยายผลการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรอำเภอลี้

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมโครงการขยายผลการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรอำเภอลี้ โดยมี อกม.เข้าร่วมจำนวน 20 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน