เกษตรลี้ ร่วมกับแม่บ้านเกษตรกรและชุมชนบ้านวังดิน เปิดจุดเช็คอินภาพสามมิติวัดพระธาตุดวงเดียว และห้องน้ำเสมอภาค

วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับแม่บ้านเกษตรกรและชุมชนบ้านวังดิน เปิดจุดเช็คอินภาพสามมิติวัดพระธาตุดวงเดียว และห้องน้ำเสมอภาค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และยังช่วยให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุดวงเดียว ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน