เกษตรลี้ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่สายพันธุ์ญี่ปุ่น และพืชตระกูลเบอรี่

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวทิพวรรณ สตรอง วิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขจรศักดิ์ดวงกุย นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่สายพันธุ์ญี่ปุ่น และพืชตระกูลเบอรี่ โดยเปิดจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจทั้งในรูปแบบขายเป็นต้นราคาต้นละ 100-250 บาท และขายผลเป็นกิโลกรัมโดยให้ลูกค้าสามารถเลือกตัดเองได้ โดยนางสาวกรรณิกา บุญธิ เจ้าของสวนสนใจที่จะผลิตสตรอเบอรี่ให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ จะได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป ณ สวนสตรอเบอรี่ห้วยบง หมู่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน