เกษตรลี้ ลงพื้นที่ติดตามการรายงานการบันทึกการเก็บข้อมูลชนิดและแมลงวันผลไม้ในกับดัก

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวทิพวรรณ สตรอง วิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขจรศักดิ์ ดวงกุย ลงพื้นที่ติดตามการรายงานการบันทึกการเก็บข้อมูลชนิดและแมลงวันผลไม้ในกับดัก กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มบริหารจัดการศัตรูไม้ผลแบบผสมผสาน จากนายสงัด ชัยแสน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้นำกับดักแบบสไตเนอร์ไปวางไว้ในสวนมะม่วง ณ หมู่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน