เกษตรลี้ ติดตามและเยี่ยมเยือนและให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายกะเหรี่ยงโบราณ

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขจรศักดิ์ ดวงกุย ติดตามและเยี่ยมเยือนและให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายกะเหรี่ยงโบราณ ตำบลนาทราย ณ หมู่ 12 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน