เกษตรลี้ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และติดตามการดำเนินงานของ Young Smart Farmer ตำบลลี้

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดย นายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และติดตามการดำเนินงานของ Young Smart Farmer ตำบลลี้ นายธวัชชัย คำแก้ว โดย YSF ได้นำเสนอการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะ ที่สามารถสั่งการการให้น้ำในแปลงผักผ่าน Smart Phone ทำให้ประหยัดการใช้แรงงาน และเวลาในการรดน้ำผัก โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถเยี่ยมชมการดำเนินงาน และซื้อผักปลอดภัย ได้ ณ บ้านแวนนาริน หมู่ 1 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน