เกษตรลี้ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน