เกษตรลี้ ติดตามการดำเนินงานของ ศพก.หลัก ต.ลี้ (สวนลุงจันทร์ วงศ์เรือง ประธานศูนย์)

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงานของ ศพก.หลัก ต.ลี้ (สวนลุงจันทร์ วงศ์เรือง ประธานศูนย์) โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตลำไย และให้คำแนะนำแก่ประธานศูนย์ในการพัฒนาฐานการเรียนรู้ สำหรับเกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ ณ ศพก.หลัก บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ 12 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน