เกษตรลี้ ออกพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรปลูกลำไยตำบลป่าไผ่

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งการเกษตร ออกพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรปลูกลำไย ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน