เกษตรลี้ ร่วมกิจกรรมประกวดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ ในนามหน่วยงานสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ร่วมกับอำเภอลี้ ณ ศูนย์ฯเศรษฐกิจพอเพียงสวนสามแสน หมู่ที่ 10 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน