เกษตรลี้ ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนกิจกรรมการผลิตปูนามาเฟีย

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนกิจกรรมการผลิตปูนามาเฟีย ของนางเพ็ญ มูลวงษา เกษตรกร หมู่ 6 บ้านลี้ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาดูงานการแปรรูปปูนาเป็นมันปูอ่องและน้ำปู๋เพื่อการบริโภคและจำหน่าย เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ต่อไป