เกษตรลี้ ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน เตาเผาถ่านแบบ super sun และการผลิตดินปลูก

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน และนายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน เตาเผาถ่านแบบ super sun และการผลิตดินปลูก ของนางสาวณัฐณิชา สุขเสน Young Smart Farmer หมู่ 7 บ้านป่าหก ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน