เกษตรลี้ ดำเนินการติดกับดักแมลงวันทองผลไม้ในพื้นที่สวนลำไย ตำบลป่าไผ่

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการติดกับดักแมลงวันทองผลไม้ ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมกลุ่มบริหารจัดการศัตรูไม้ผลโดยวิธีผสมผสาน กิจกรรมย่อย แปลงสำรวจและประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ ปี 2564 ณ สวนลำไยพื้นที่ ม.4 ต.ป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน