เกษตรลี้ ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสายใยทองและกลุ่มทอผ้ารอยต่อ

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสายใยทองและกลุ่มทอผ้ารอยต่อและชี้แจงการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2564 หมู่ที่ 4 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน