เกษตรลี้ ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมมอบต้นกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ พริก มะเขือ และแมงลัก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเกษตร และเป็นต้นกล้าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่อไป