เกษตรลี้ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน