เกษตรลี้ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรในการปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรในการปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดงดำ  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน