เกษตรลี้ ร่วมการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน