เกษตรลี้ มอบพืชผักโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีให้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านแม่หว่าง

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายเนตรดุล บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรดำเนินการมอบ พืชผักโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยและในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านแม่หว่าง ม.5 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน