เกษตรลี้ ดำเนินการติดกับดักแมลงวันทองผลไม้ ตำบลป่าไผ่และศรีวิชัย

วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการติดกับดักแมลงวันทองผลไม้ ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมกลุ่มบริหารจัดการศัตรูไม้ผลโดยวิธีผสมผสาน กิจกรรมย่อย แปลงสำรวจและประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ ปี 2564 ณ พื้นที่ ม.7 ตำบลศรีวิชัย และหมู่ 11 ต,ป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน