เกษตรลี้ ร่วมการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การปลูกพืชผสมผสาน โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปู หมู่ที่ 3 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน