เกษตรลี้ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกร ตำบลดงดำ

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดย นายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ และนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกร ตำบลดงดำ เลี้ยงชันโรงช่วยผสมเกสรในสวนมะม่วง  ณ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน