เกษตรลี้ ลงพื้นที่ลงพื้นที่ให้ความรู้และช่วยพัฒนาระบบน้ำในสวน ศพก.เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลดำดง

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดย นายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ และนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้ความรู้และช่วยพัฒนาระบบน้ำในสวน ศพก.เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลดงดำ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน