เกษตรลี้เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนางสาวชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ได้ให้บริการในเรื่องของการรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายใต้โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย, ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการกล่าวเปิด ณ โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา หมู่ 1 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน